Stages bij De Nederlandsche Bank

Meewerkstage financiële risico’s pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Meewerkstage financiële risico’s pensioenfondsen

Het Expertisecentrum financiële risico’s pensioenfondsen (FRP) binnen DNB is op zoek naar een enthousiaste kwantitatieve (econometrie/actuariaat) stagiair. FRP maakt deel uit van de divisie Toezicht pensioenfondsen. Een meewerkstage bij FRP biedt jou de unieke mogelijkheid om mee te draaien in het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars: een dynamische wereld die jou volop kansen biedt!

De meewerkstage

Gedurende enkele maanden verricht je werkzaamheden binnen een afgebakend gebied. Je wordt hierbij begeleid door directe collega's uit het team. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, op individuele instellingen of in de vorm van sector brede analyses.
 • Het opbouwen van analyse tools inclusief het verwerkingsproces van de onderliggende data.

Deze werkzaamheden geven je een breed beeld van het toezicht, maar je zult zeker meer dan eens de diepte in gaan bij complexere vraagstukken. In overleg zijn de werkzaamheden aan te passen op jouw persoonlijke interesses.

Functie-eisen

Je bent enthousiast, analytisch sterk en bezit schriftelijk en mondeling over goede communicatieve vaardigheden. Met jouw affiniteit voor de materie, “hands-on” mentaliteit en leergierigheid pik je zaken snel op.

 • Je bent een wo-student in de eindfase van je master econometrie of actuariaat of andere kwantitatief georiënteerde studie.
 • Je bent handig met Excel en bent in staat kwantitatieve materie snel te doorgronden.

Afdelingsprofiel

Binnen de afdeling staat teamwork hoog in het vaandel en je collega’s zijn altijd bereid jou nieuwe dingen te leren. FRP is verantwoordelijk voor de beoordeling van onder meer de gehele financiële opzet, het beleggingsbeleid, het risicomanagement en de governance van instellingen. Zo is de afdeling betrokken bij beleggingsonderzoeken, de evaluatie van herstelplannen van pensioenfondsen en de beoordeling van interne modellen voor Solvency II. FRP bestaat uit een betrokken en enthousiast team van kwantitatieve specialisten, uiteenlopend van beleggingsdeskundigen, risk managers tot actuariële experts.

Bijzonderheden

Je bent beschikbaar voor een stage van 3 tot 6 maanden, bij voorkeur 36 uur per week. De startdatum van deze stage is flexibel. Pas jij in dit geschetste profiel? Dan bieden wij jou de kans een brede en relevante stage-ervaring toe te voegen aan jouw CV. Een stagevergoeding is beschikbaar.

Stageverzoek indienen

Als sollicitatie ontvangen wij graag een motivatiebrief, een cv en relevante cijferlijsten via het digitale formulier op onze website. Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie stellen wij niet op prijs.


Meewerkstage toezicht nationale instellingen bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Meewerkstage toezicht nationale instellingen

Zit je in de laatste fase van je studie en heb je affiniteit met de financiële sector? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! De divisie Toezicht Nationale Instellingen (NATIN) is op zoek naar een enthousiaste stagiaire. Een meewerkstage bij NATIN biedt jou de unieke mogelijkheid om mee te draaien in het toezicht op banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen: een dynamische wereld die jou volop kansen biedt! De meewerkstage Gedurende enkele maanden verricht je werkzaamheden binnen de divisie NATIN. De werkzaamheden beslaan een breed scala aan instellingen. Je wordt hierbij begeleid door directe collega's uit het team. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Het beoordelen van (niet-)financiële risico´s van instellingen waar NATIN toezicht op houdt.
 • Uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, op individuele instellingen of in de vorm van sector brede analyses.
 • Volgen van ontwikkelingen in de financiële sector en dit vertalen naar de praktijk van toezichthouder.
 • Ondersteunen bij vvgb- en vergunningaanvragen.
 • Deelnemen aan bijzondere projecten.

Deze werkzaamheden geven je een breed beeld van het toezicht, maar je zult zeker meer dan eens de diepte in gaan bij complexere vraagstukken. In overleg zijn de werkzaamheden aan te passen op jouw persoonlijke interesses.

Wie zoeken wij?

Je bent enthousiast, analytisch sterk en bezit schriftelijk en mondeling over goede communicatieve vaardigheden. Met jouw affiniteit voor de materie, “hands-on” mentaliteit en leergierigheid pik je zaken snel op.

 • Je bent een wo-student in de eindfase van je bachelor of master economie, econometrie of andere kwantitatief georiënteerde studie.
 • Je bent handig met Excel en bent in staat kwantitatieve materie snel te doorgronden.

Divisieprofiel

NATIN houdt toezicht op Nederlandse instellingen die niet direct onder het toezicht van de Europese Centrale Bank vallen. Naast middelgroteen kleine banken zijn dit betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. NATIN bestaat uit een viertal afdelingen; Beleggingsondernemingen & Beleggingsinstellingen, Kleine Banken & Bijkantoren, Middelgrote Banken en Bijzondere Projecten & Betaalinstellingen. Binnen NATIN maak je deel uit van een multidisciplinair samengesteld team van toezichthouders, waaronder economen, registeraccountants, bedrijfskundigen, bedrijfsanalisten en juristen. Samenwerking is daarbij cruciaal. De sfeer is open en collegiaal, de cultuur gedreven en professioneel. Er werken momenteel ongeveer 60 professionals binnen de divisie, verdeeld over 5 afdelingen. Binnen NATIN staat teamwork hoog in het vaandel en je collega’s zijn altijd bereid jou nieuwe dingen te leren.

Bijzonderheden

Je bent beschikbaar voor een stage van minimaal drie en maximaal zes maanden (de exacte stageperiode is in overleg), bij voorkeur 36 uur per week. De startdatum van deze stage is flexibel. Pas jij in dit geschetste profiel? Dan bieden wij jou de kans een brede en relevante stage-ervaring toe te voegen aan jouw CV. Een stagevergoeding is beschikbaar.

Stageverzoek indienen

Als sollicitatie ontvangen wij graag een motivatiebrief, een CV en relevante cijferlijsten via onze website: https://www.dnb.nl/werkenbij/stages/dnb378153.jsp.


Meewerkstage dataspecialist financiële sector bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Meewerkstage dataspecialist financiële sector

Zit je in de laatste fase van je studie en heb je affiniteit met data? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! Een meewerkstage bij de divisie Statistiek (STAT) biedt jou de unieke mogelijkheid om te werken met een rijke dataverzameling over bijvoorbeeld FDI, effecten, betalingsbalans, derivaten en financiële sectoren. Statistiek volop in beweging, dit geeft je de kans om samen met IT-specialisten en data-architecten te werken aan de bouw van een nieuw dataplatform.

De meewerkstage

Gedurende enkele maanden verricht je werkzaamheden binnen de afdeling Betalingsbalans en Effectenstatistiek (BBES). De werkzaamheden beslaan een breed scala aan instellingen. Je wordt hierbij begeleid door directe collega's uit het team. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Analyseren van data (met name effecten, betalingsbalans en FDI) en toetsen op kwaliteit.
 • Uitwerken van nieuwe ramingsmethoden en –technieken.
 • Meedenken over de bouw van een nieuw dataplatform en eventueel het programmeren van eenvoudige ramingsmodellen in R.

In overleg zijn de werkzaamheden aan te passen op jouw persoonlijke interesses en zijn er mogelijkheden een scriptie te schrijven op basis van data van DNB.

Wie zoeken wij?

 • Je bent enthousiast, analytisch sterk en met affiniteit met data. Je bent leergierig en pakt snel nieuwe werkzaamheden op.
 • Je bent een wo-student in de eindfase van je bachelor of master economie, econometrie, wiskunde of andere kwantitatief georiënteerde studie.
 • Je bent handig met Excel en R en bent in staat kwantitatieve materie snel te doorgronden.

Divisieprofiel

De divisie Statistiek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke statistiektaak van De Nederlandsche Bank. Die statistiektaak is een taak waar het grote publiek niet direct aan denkt bij een centrale bank. Toch zijn betrouwbare statistieken onmisbaar bij het waarborgen van financiële stabiliteit, de belangrijkste doelstelling van DNB.

Statistiek bestaat uit vijf statistiekafdelingen, een Data Service Centre en een Business Intelligence Competency Centre. Binnen Statistiek staat teamwork voorop en heerst een informele sfeer. Er zijn vele mogelijkheden om samen te werken met ervaren collega's. De lijnen zijn kort; collega’s lopen geregeld bij elkaar en bij hun manager binnen.

Bijzonderheden

Je bent beschikbaar voor een stage van minimaal drie en maximaal zes maanden (de exacte stageperiode is in overleg), voor twee of meerdere dagen in de week. De startdatum van deze stage is flexibel. Pas jij in dit geschetste profiel? Dan bieden wij jou de kans een brede en relevante stage-ervaring toe te voegen aan jouw CV. Een stagevergoeding is beschikbaar.

Stageverzoek indienen

Als sollicitatie ontvangen wij graag een motivatiebrief, een CV en relevante cijferlijsten via onze website: https://www.dnb.nl/werken-bij/stages/dnb379520.jsp


Afstudeerstage cash flow analyse als stress test instrument bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Afstudeerstage cash flow analyse als stress test instrument

Sinds 2015 wordt door EIOPA (de Europese toezichthouder op verzekeraars en pensioenfondsen) één keer in de twee jaar een stress test uitgevoerd op de Europese pensioenfondsensector (rapport 2017). Door te kijken naar de impact van een stress scenario ten opzichte van een basis scenario wordt bijvoorbeeld de weerbaarheid van de Europese pensioensector beoordeeld. EIOPA heeft daarvoor een instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op het doorrekenen van het effect op de balans van de pensioenfondsen.

Om één tussen alle deelnemende landen vergelijkbare balans te krijgen, spelen op nationaal niveau echter allerlei waarderingsverschillen een lastige rol. Daarnaast geeft een balans slechts een beeld van de positie van de activa en passiva op één moment, terwijl voor bijvoorbeeld het moeten toepassen van kortingen op de pensioenen in een stress scenario ook de spreiding daarvan over de toekomstige jaren relevant is voor een analyse van de stressimpact. Vandaar dat een cash flow analyse een toegevoegde waarde heeft.

Stage

Een cash flow analyse bekijkt hoe de ingaande en uitgaande kasstromen van een pensioenfonds zich ontwikkelen in een toekomstscenario. De uitgangspunten waaraan zo’n analyse voor pensioenfondsen zou moeten voldoen, worden momenteel uitgewerkt. Bij mogelijke onderliggende onderzoeksvragen kan gedacht worden aan: Hoe zouden de cash flows geanalyseerd moeten worden? Op welke wijze is ervoor te zorgen dat resultaten tussen landen met verschillende toezichtkaders vergelijkbaar zijn? Wat is de rol van de horizon waarover de cash flows bekeken zouden moeten worden en hoe wordt de financiële positie aan het eind van die horizon dan meegewogen? Hoe ziet een stochastische benadering van een cash flow analyse eruit? Dit zijn voorbeelden van vragen die spelen rond de verdere ontwikkeling van de cash flow analyse als stress test instrument voor pensioenfondsen. DNB maakt zich sterk voor een effectieve cash flow analyse voor EIOPA en wil het onderzoek daarbij gebruiken.

Bovenstaand onderzoeksonderwerp vormt het uitgangspunt bij de afstudeerstage die wij aanbieden. De uiteindelijke onderzoeksvraag (vragen) zullen in overleg nader worden bepaald.

Wie zoeken wij?

Je bent in staat complexe materie te doorgronden en te vertalen in heldere en overtuigende analyses en beleidsaanbevelingen. Je beschikt over goede conceptuele en analytische vaardigheden.

 • Je volgt een master in actuariaat of econometrie of andere kwantitatief georiënteerde studie.
 • Je hebt affiniteit met kwantitatieve modellen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent leergiering, houdt van aanpakken en van teamwork.

Bijzonderheden

Je bent beschikbaar voor een stage van 3 tot 6 maanden (de exacte stageperiode is in overleg en afhankelijk van het aantal dagen per week dat je beschikbaar bent). Je werkt daarbij 3 tot 5 dagen per week. Een stage- en reiskostenvergoeding is beschikbaar. Tevens beschik je tijdens je stage over een laptop.

Stageverzoek indienen

Als stageverzoek ontvangen wij graag een compleet CV en een motivatiebrief via onze website: https://www.dnb.nl/werken-bij/stages/dnb379741.jsp


Meewerkstage/afstudeerstage financiële risico’s verzekeraars bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Meewerk- of afstudeerstage financiële risico’s verzekeraars

Zoek je een stage waarin je impact kan hebben op een gezonde en stabiele verzekeringssector? Zit jij in de laatste fase van je studie en heb je affiniteit met kwantitatieve materie en financiële risico’s? Dan zijn we op zoek naar jou! Tijdens deze stage krijg je een goed beeld van verzekeren en de financiële risico’s die daarmee gepaard gaan. Binnen de afdeling is per direct ruimte voor een afstudeerstagiair!

Wat ga je precies doen?

Je gaat onder begeleiding van een ervaren toezichthouder aan de slag bij het Expertisecentrum Kapitaal & Actuariaat (ECK&A). Deze afdeling valt onder de divisie Toezicht Verzekeraars, verantwoordelijk voor het toezicht op alle nationale en internationale verzekeraars actief in Nederland. Je werkt regelmatig samen met experts van Toezicht Pensioenfondsen en Toezicht Beleid en collega toezichthouders.

Je werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 • Het beoordelen van modellen die worden gebruikt om de kapitaalpositie vast te stellen.
 • Het in kaart brengen van de financiële risico’s waaraan verzekeraars blootstaan.
 • Het uitvoeren van sector brede analyses op een specifiek risico, zoals renterisico of sterfterisico.
 • Het opbouwen van analyse tools en dashboards, ter ondersteuning van toezichthouders.
 • Het uitvoeren van sector brede econometrische analyses op een specifiek risico, zoals verzekeringstechnisch risico.

Deze werkzaamheden geven je een breed beeld van het toezicht en de verzekeringssector en je zult zeker meer dan eens de diepte in gaan bij complexere vraagstukken. In overleg zijn de werkzaamheden aan te passen op jouw persoonlijke interesses. Ook kan de stage gecombineerd worden met een scriptie.

Dit breng je mee

Je bent enthousiast, analytisch sterk en je schriftelijke en mondeling vaardigheden zijn goed. Door jouw affiniteit met onderzoeken, “hands-on” mentaliteit en leergierigheid pik je zaken snel op.

 • Je bent een wo-student in de eindfase van je master econometrie, actuariaat of andere kwantitatief georiënteerde studie.
 • Je bent handig met data(analyses) en in staat kwantitatieve materie snel te doorgronden.
 • Kennis van de verzekeringssector is een pre, maar absoluut geen must. Nieuwsgierigheid naar de sector is wel belangrijk!
 • Je bent beschikbaar voor een stage van 3 tot 6 maanden, bij voorkeur 36 uur per week. De startdatum van de stage is flexibel.

Hier doe je dat

Binnen de afdeling ECK&A staat teamwork hoog in het vaandel en je collega’s zijn altijd bereid jou nieuwe dingen te leren. ECK&A is verantwoordelijk voor de beoordeling van onder meer de solvabiliteit, de financiële opzet en het risicomanagement van instellingen. Zo is de afdeling betrokken bij waarderingsvraagstukken, de beoordeling van de kapitaalspositie en het kapitaalsbeleid van verzekeraars en de beoordeling van interne modellen voor Solvency II. ECK&A bestaat uit een betrokken en enthousiast team van kwantitatieve specialisten, waarvan het merendeel een actuariële of risk management achtergrond heeft.

Dit bieden we je

Een stage midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een heel diverse, betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever, die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert.

 • Een stagevergoeding van € 460,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek.
 • Als je geen ov-jaarkaart hebt ontvang je een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
 • 8% vakantietoeslag over de totale stagevergoeding van je hele stageperiode.
 • Een 36-urige werkweek met variabele werktijden, je kunt bijvoorbeeld 4 dagen van 9 uur werken.

Dit allemaal bij een werkgever in hartje Amsterdam, die prima per openbaar vervoer bereikbaar is.

Meer informatie

Geert Dozeman, toezichthouder ECK&A, 06 310 28767, g.dozeman@dnb.nl (meewerkstage).
Myrthe Soer, toezichthouder ECK&A, 06 542 83575, m.g.c.soer@dnb.nl (afstudeerstage).

Stageverzoek indienen

Als sollicitatie ontvangen wij graag een motivatiebrief, een cv en relevante cijferlijsten via het sollicitatieformulier op onze website.
Kijk voor meer informatie op onze website.


Meewerkstage business analist op financiële rapportages bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Deze meewerkstage bij de divisie Statistiek biedt jou de mogelijkheid om kennis te maken met business analyse, agile en xBRL. Je gaat samenwerken met het team dat verantwoordelijk is voor de creatie van belangrijke financiële rapportages.

Zo doe je dat als stagiair bij DNB

Je gaat werken aan diverse projecten binnen de afdeling Business Intelligence Competency Centre en het Data Service Centre bij Statistiek. Zo draag je bij aan het creëren van financiële rapportages die onder andere belangrijk zijn voor de financiële stabiliteit van Nederland. Je wordt hierbij begeleid door directe collega's uit het team.

Wat ga je precies doen?

 • Je participeert in businessprojecten waarbij je wettelijke eisen en gebruikerswensen vertaalt naar de specificaties van de rapportages. Je werkt deze uit naar een formulierontwerp en een begrippenkader voor het creëren van een rapportage in xBRL.
 • Je integreert verschillende datamodellen tot één geheel en je draagt bij aan het eenduidig houden van het geïntegreerde DNB begrippenkader. Je toetst opgestelde datamodellen en je bewaakt de onderlinge consistentie en kwaliteit hiervan.
 • Je specificeert – met de inhoudsdeskundigen – validatieregels om de volledigheid, juistheid en consistentie van data te waarborgen. En test de ontwikkelde rapportages op juiste werking.

Solliciteer nu!

Wil jij als stagiair werken met impact? Solliciteer dan direct op deze vacature! Als sollicitatie ontvangen we graag 30 september 2019 een motivatiebrief en je complete cv. Heb je eerst nog vragen? Bezoek onze website hier.

Voor de justitiële screening is deze functie ingedeeld in profiel 2a meer informatie over de screening vind je op de pagina Over ons > Sollicitatieproces.


Meewerkstage Toezicht Nationale Instellingen bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Een meewerkstage bij Toezicht Nationale Instellingen (NATIN) biedt jou de unieke mogelijkheid om mee te draaien in het toezicht op banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen: een dynamische wereld die jou volop kansen biedt!

Zo doe je dat als stagiair bij DNB

Gedurende enkele maanden verricht je werkzaamheden binnen de divisie NATIN. De werkzaamheden beslaan een breed scala aan instellingen. Je wordt hierbij begeleid door directe collega's uit het team.

Wat ga je precies doen?

 • Het beoordelen van (niet-)financiële risico´s van instellingen waar NATIN toezicht op houdt.
 • Uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, op individuele instellingen of in de vorm van sector brede analyses.
 • Volgen van ontwikkelingen in de financiële sector en dit vertalen naar de praktijk van toezichthouder.
 • Ondersteunen bij vvgb- en vergunningaanvragen.
 • Deelnemen aan bijzondere projecten.

Solliciteer nu!

Wil jij als stagiair werken met impact? Solliciteer dan direct op deze vacature! Als sollicitatie ontvangen we graag een motivatiebrief, een complete cv en relevante cijferlijsten. Bezoek onze website hier.
Voor de justitiële screening is deze functie ingedeeld in profiel 2a, meer informatie over de screening vind je op de pagina Over ons > Sollicitatieproces.


Meewerkstage toezicht financieel economische criminaliteit bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Welke risico’s lopen financiële instellingen op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële economische criminaliteit? En hoe kan DNB hier in haar toezicht het best op inspelen? Deze stage binnen de afdeling Expertisecentrum Integriteitsstrategie (ECIS) geeft je een breed beeld van de belangrijkste integriteitsrisico’s binnen de financiële sector, met een focus op crypto’s.

Zo doe je dat als stagiair bij DNB

De bevoegdheden van DNB voor wat betreft het integriteitstoezicht, worden deels ontleend aan de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). Met de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn wordt deze wet aangepast en krijgt DNB Wwft toezichtbevoegdheden ten aanzien twee type aanbieders van crypto-diensten: custodian wallet providers en exchanges. Het team binnen de afdeling ECIS waarvoor je werkzaam zult worden coördineert deze voorbereidingen. Wat ga je precies doen?

Wat ga je precies doen?

 • Het meeschrijven aan op te stellen guidance of andere communicaties voor de sector.
 • Het organiseren van expert bijeenkomsten met publieke en private partners.
 • Het analyseren van integriteitsrisico’s ten aanzien van crypto’s.

Solliciteer nu!

Wil jij als stagiair werken met impact? Solliciteer dan direct op deze vacature! Als sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 25 september een motivatiebrief en je complete cv. Heb je eerst nog vragen? Bezoek onze website hier.
Voor de justitiële screening is deze functie ingedeeld in profiel 2a, meer informatie over de screening vind je op de pagina Over ons > Sollicitatieproces.


Meewerkstage toezicht technologie en innovatie bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Heb jij de ambitie om een organisatie als De Nederlandsche Bank verder te brengen met technologische innovaties? Dan is deze stage echt iets voor jou. Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en nieuwe mogelijkheden voor de inzet van moderne technologie dienen zich op vrijwel elk vakgebied aan.

Zo doe je dat als stagiair bij DNB

Vanuit het Chief Innovation Office Toezicht van DNB zorgen we ervoor dat DNB als toezichthouder in de financiële sector de hoge ambities ten aanzien van gebruik van data en technologie waarmaakt. Om ons hierbij te ondersteunen zijn we op zoek naar een proactieve student met sterke interesse in innovatie.

Wat ga je precies doen?

 • Ondersteunen en coördineren van projecten.
 • Organisatie van het I-Forum waar we het gesprek over innovatie voeren met partijen in de financiële sector.
 • Meewerken aan het portfoliomanagement van de werkzaamheden in het kader van de digitale ambitie.
 • Verbinding maken tussen nieuwe technologieën en toezichthouders.
 • Initiëren van innovatieve experimenten waarbij DNB samenwerkt met andere financiële instellingen.

Solliciteer nu!

Wil jij als stagiair werken met impact? Solliciteer dan direct op deze vacature! Als sollicitatie ontvangen we graag een motivatiebrief en je complete cv. Heb je eerst nog vragen? Bezoek onze website hier.
Voor de justitiële screening is deze functie ingedeeld in profiel 2a, meer informatie over de screening vind je op de pagina Over ons > Sollicitatieproces.