StudentenRaad

Deze universiteit, en deze faculteit, heeft een groot aantal commissies, raden, overleggen en advies organen, die zich bezig houden met de kwaliteit van onderwijs. De studentleden van deze organen aan onze faculteit komen bijeen in de SR om informatie uit te wisselen, en om klachten die ze gehoord hebben – op de wandelgangen of via klachten@gewis.nl – te bespreken. Dit helpt ons om de klachten beter te adresseren, en om op de hoogte te blijven van wat er op verschillende plaatsen speelt, zodat de formele organen effectiever de onderwijskwaliteit kunnen garanderen.

Activiteiten door SR

Log in om meer informatie te zien