I.V.V Maand'lijksche Borrel

 • Sep
  11

  Waarde Dames, Heeren, GEWIS-leden, wiskundigen en informatici,

  Menig student zal de aankomende academische zonsopgang als gebrekkig ervaren en heeft deze uitleg niet nodig. Echter, laat mij voor hen die aanstaande maandag de universiteit voor het eerst betreden een traditie beschrijven, immers hangt elke zelf respecterende universitaire gemeenschap samen van tradities en gebruiken. Zo is het gebruikelijk het academisch jaar te beginnen met een groots festijn waarbij de ondertoon van alcohol door de Markthal schalt. Echter, ons geliefde College van Bestuur heeft besloten een einde te breien aan deze opening academisch jaar.

  Deze tragiek kan Hèt Dispuut “In Vino Veritas” niet laten gebeuren, daarom is het aan mij een waar genoegen om aan u mede te delen dat dinsdag 11 september aanstaande Hèt Dispuut het academisch jaar zal openen op gepaste wijze. Tevens zal deze Maand’lijksche Borrel de aftrap zijn van het lustwijnjaar van Hèt Dispuut en zal als zodanig door een traditioneel overdadige hoeveelheid bubbels gekenmerkt worden.

  De oplettende lezer zou kunnen opmerken dat het hier niet om de eerste dinsdag van het jaar gaat, maar laat mij u geruststellen: dit is met opzet. De eerste week van elk kwartiel gaat gebruikelijkere wijs gepaard met uitleg over de organisatie van vakken, met de beginselen of in het ergste geval met herhaalde kennis van voorgaande vakken; een louter onacademische bezigheid, zodoende hervatten wij deze traditie in de eerste echt academische week van het jaar.

  In de hoop u dinsdag 11 september te mogen ontvangen, verblijf ik,

  Met hoogachtende groeten,

  Dhr. Meijaard
  Vice-Praeses der Dispuut “In Vino Veritas”

  Start
  dinsdag 11 september 2018 17:00
  Einde
  dinsdag 11 september 2018 22:00
  Locatie
  GEWIS
  Kosten
  -
  Google Calendar