I.V.V Spel met Ballen

Waarde dames en heren,

Er bestaat slechts een enkeling met oneindige bronnen van energie. Zij die deze gave bezitten, zullen het dagenlang studeren, zoals gebruikelijk in aanloop naar de tentamenweken, in euforie trotseren. Echter zijn wij, als gewone stervelingen, gedwongen om met enige regelmaat ons te ontspannen. Daarom presenteert hét Dispuut In Vino Veritas, u de mogelijkheid deel te nemen aan hét I.V.V Spel met Ballen.

Voor de leken, U zult niet enkel hét Spel spelen, U zult hét I.V.V Spel met Ballen spelen met hét Dispuut. Als God het ons toestaat zal U hét Spel spelen in de warme zomernamiddagzon en als onzer Artus Vinis het toestaat, met een goed glas wijn in Uw hand. Dit alles natuurlijk terwijl U uit zal kijken over het plebs.

Waagt U zich in de strijd om eeuwige roem en ultieme glorie? Schrijft u dan allen, samen met uw teamgenoot, in voor hét Spel met Ballen.

Met hoogachtende groeten,

Hét Dispuut In Vino Veritas

Start
woensdag 21 juni 2017 om 17:00
Einde
woensdag 21 juni 2017 om 22:00
Locatie
Simon Stevin veld
Kosten
2
Google Calendar

Inschrijflijsten

Neem contact op met the organizing party of het bestuur (cib@gewis.nl) als je vragen of opmerkingen hebt of als je na het verstrijken van de afmeldtermijn niet aanwezig kunt zijn. Veel plezier!

Deze inschrijflijst is open van zondag 18 juni 2017 om 23:00 tot zondag 18 juni 2017 om 23:00.

Huidige inschrijvingen

Naam Deelnemer 1 Deelnemer 2
Het aantal ingeschreven leden is momenteel 13.
Login om de lijst met deelnemers te bekijken.