Lunchlezing Belastingdienst

De belastingdienst beschikt over veel data van belastingplichtigen. Deze waardevolle data moeten we omzetten in informatie en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. In deze lunchlezing bespreken we drie onderwerpen om een inkijkje te geven hoe de belastingdienst dit doet en dan specifiek welke rol wiskunde en informatica hierin speelt. De drie onderwerpen zijn:

1) Risicomodellen: Hoe haal je de rotte appels uit de mand?

2) Ongestructureerde data: Je hebt een map met .pdf's en dan? Tekstmining met behulp van grafen(databases).

3) Pseudonieme analyse: Hoe vind je de bad guys terwijl je de privacy van de good guys beschermt?

Start
dinsdag 14 februari 2017 om 12:45
Einde
dinsdag 14 februari 2017 om 13:30
Locatie
MF13
Kosten
-
Google Calendar

Inschrijflijsten

Neem contact op met the organizing party of het bestuur (cib@gewis.nl) als je vragen of opmerkingen hebt of als je na het verstrijken van de afmeldtermijn niet aanwezig kunt zijn. Veel plezier!

Deze inschrijflijst is open van maandag 13 februari 2017 om 23:59 tot maandag 13 februari 2017 om 23:59.