AV153 + Inschrijflijst stukken

Op woensdag 29 juni zal Studievereniging GEWIS haar 153e Algemene Ledenvergadering bijeenroepen. Bij dezen zijn al haar leden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen, zoals vereist conform HR artikel 4.

Tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering kunnen er nog nieuwe punten aangedragen worden. De stukken zullen komende week op de website gezet worden.

Zij die zich afmelden kunnen een ander lid machtigen. Let hierbij op het bepaalde in HR artikel 5, in het bijzonder dat machtigingen alleen worden geaccepteerd als zij schriftelijk ondertekend worden ingeleverd of via de website ingediend zijn op de juiste plek.

Start
woensdag 29 juni 2016 om 20:00
Einde
woensdag 29 juni 2016 om 22:00
Locatie
MF11/12
Kosten
-
Google Calendar

Inschrijflijsten

Neem contact op met In Vino Veritas of het bestuur (cib@gewis.nl) als je vragen of opmerkingen hebt of als je na het verstrijken van de afmeldtermijn niet aanwezig kunt zijn. Veel plezier!

Deze inschrijflijst is open van woensdag 29 juni 2016 om 14:00 tot woensdag 29 juni 2016 om 14:00.