AV152 + Inschrijflijst stukken

Geachte GEWIS-leden

Op dinsdag 7 juni 2016 zal Studievereniging GEWIS haar 152e Algemene Vergadering bijeenroepen. Bij dezen zijn al haar leden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen, zoals vereist conform HR artikel 4.

Tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering kunnen er nog nieuwe punten aangedragen worden. De stukken zullen komende week op de website gezet worden.

Rond 17:00 uur is er gelegenheid om wat te eten, de kosten hiervoor bedragen ongeveer 6 euro. Wanneer je hiervan gebruik wilt maken, dien je je uiterlijk voor dinsdag 7 juni, 13:00 uur, opgegeven te hebben. Op de GEWIS-site is binnenkort de inschrijflijst te vinden om je eten te reserveren.

Zij die zich afmelden kunnen een ander lid machtigen. Let hierbij op het bepaalde in HR artikel 5, in het bijzonder dat machtigingen alleen worden geaccepteerd als zij schriftelijk ondertekend worden ingeleverd of via de website ingediend zijn op de juiste plek.

Als u zich inschrijft voor deze activiteit, zal het bestuur u voorzien in stukken voor deze AV.

Start
dinsdag 7 juni 2016 om 18:00
Einde
dinsdag 7 juni 2016 om 23:00
Locatie
MF11/12
Kosten
-
Google Calendar

Inschrijflijsten

Neem contact op met In Vino Veritas of het bestuur (cib@gewis.nl) als je vragen of opmerkingen hebt of als je na het verstrijken van de afmeldtermijn niet aanwezig kunt zijn. Veel plezier!

Deze inschrijflijst is open van dinsdag 7 juni 2016 om 13:00 tot dinsdag 7 juni 2016 om 13:00.