Intreerede Emile Aarts

Emile Aarts (1955) is in 1979 met lof afgestudeerd in de Natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1983 heeft hij zijn promotiewerk aan het Kernfysisch Versneller Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen succesvol afgerond. Van 1983 tot 2012 is hij verbonden geweest aan het Philips Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven waar hij verschillende onderzoeks- en managementfuncties heeft bekleed. Daarnaast had hij van 1990 tot 2012 een leerstoel als deeltijdhoogleraar aan de TU/e; van 1990 tot 2007 bij de faculteit Wiskunde en Informatica en van 2007 tot 2012 bij de faculteit Industrial Design. Sinds 1 mei 2012 is hij voltijdhoogleraar Design for Ambient Intelligence en sinds 1 april 2013 decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Intelligent Lighting Instituut van de TU/e. Gedurende zijn actieve loopbaan heeft hij verschillende bestuurlijke functies bekleed bij onderzoeks- en overheidsorganisaties. Momenteel is hij betrokken bij het Rathenau Instituut, de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, De Raad voor de Creatieve Industrie en het Joint European Program Ambient Assisted Living. Over de intreerede De titel van de rede ‘Always-on’ verwijst naar een toestand waarin gebruikers permanent interactie met computers hebben. Computers zijn zodanig klein en krachtig geworden dat ze geïntegreerd kunnen worden in onze dagelijkse leefomgeving. Deze ‘ingebedde’ computers hebben sensoren waarmee gegevens geregistreerd worden. Al deze datastromen bevatten informatie om de mens te dienen en het stelt de wetenschap, de wiskunde en de informatica in het bijzonder, voor de uitdaging om de methoden en technieken te ontwikkelen die de grote datastromen omzetten in waardevolle informatie. We spreken in dit verband zelfs over een nieuw wetenschapsgebied dat Data Science wordt genoemd en dat het kennisdomein zal worden van een nieuwe beroepsgroep: de Data-Scientist. In de intreerede zullen de implicaties van deze nieuwe spannende ontwikkelingen uitvoerig aan de orde komen. Namens het College van Bestuur van de TU/e nodig ik u uit tot het bijwonen van de intreerede van prof.dr. Emile Aarts op vrijdag 15 november 2013, aanvang 16.00 uur. De rede vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel luidt: ‘Always-on’ Na afloop recipieert prof.dr. Emile Aarts in de Senaatszaal.

Start
vrijdag 15 november 2013 om 00:00
Einde
vrijdag 15 november 2013 om 00:00
Locatie
Blauwe zaal
Kosten
Google Calendar

Neem contact op met the organizing party of het bestuur (cib@gewis.nl) als je vragen of opmerkingen hebt of als je na het verstrijken van de afmeldtermijn niet aanwezig kunt zijn. Veel plezier!