141e Algemene Vergadering

Honderdéénenveertigste algemene ledenvergadering der s.v. GEWIS. Dit is een vooraankonidiging. Meer informatie, agenda en stukken volgen. Stukken en punten voor de AV kunnen worden aangedragen bij het bestuur, bij voorkeur digitaal via bestuur@gewis.nl. Anders via het postadres op de website. Te zijner tijd kan men zich ook aanmelden voor de vergadering een hapje te eten.

Start
woensdag 3 december 2014 om 00:00
Einde
woensdag 3 december 2014 om 00:00
Locatie
N.o.t.k.
Kosten
Google Calendar

Neem contact op met the organizing party of het bestuur (cib@gewis.nl) als je vragen of opmerkingen hebt of als je na het verstrijken van de afmeldtermijn niet aanwezig kunt zijn. Veel plezier!