145e Algemene Vergadering

Dit betreft de traditionele Wissel-AV, waarop het nieuwe bestuur van GEWIS wordt verkozen. De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld voor het vierendertigste bestuur:

  • Tim Meeles, voorzitter
  • Rik Rutjens, secretaris
  • Ingmar Westerhof, penningmeester
  • Wesley Brants, vicevoorzitter
  • Marloes Boswerger, commissaris externe betrekkingen
  • Emma van de Vreugde, commissaris onderwijs

Indien verkozen zullen de kandidaten als bestuur aantreden op woensdag 1 juli aanstaande. Op deze dag zal ook de constitutieborrel plaatsvinden.

Meer informatie, agenda en stukken volgen. Stukken en punten voor de AV kunnen worden aangedragen bij het bestuur, bij voorkeur digitaal via bestuur@gewis.nl, of anders via het postadres op de website. Te zijner tijd kan men zich ook aanmelden om voor de vergadering een hapje te eten.

De algemene ledenvergadering heeft plaats in het Nederlands of Engels, afhankelijk van de aanwezigen. Aanwezigen die prijs stellen op een AV in het Engels worden verzocht dit vooraf bij het bestuur aan te geven zodat er rekening mee kan worden gehouden.

Start
maandag 18 mei 2015 om 00:00
Einde
maandag 18 mei 2015 om 00:00
Locatie
Café Zaal Ramona, Schootsestraat 66
Kosten
Google Calendar

Neem contact op met the organizing party of het bestuur (cib@gewis.nl) als je vragen of opmerkingen hebt of als je na het verstrijken van de afmeldtermijn niet aanwezig kunt zijn. Veel plezier!