AV148 + inschrijflijst stukken

Geachte GEWIS-leden

Op dinsdag 1 december zal Studievereniging GEWIS haar 148e Algemene Ledenvergadering bijeenroepen. Bij dezen zijn al haar leden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen, zoals vereist conform HR artikel 4.

Tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering kunnen er nog nieuwe punten aangedragen worden. De stukken zullen komende week op de website gezet worden onder http://gewis.nl/leden/stukken.

Rond 17:00 uur is er gelegenheid om wat te eten bij GEWIS, de kosten hiervoor bedragen ongeveer 6 euro. Wanneer je hiervan gebruik wilt maken, dien je je uiterlijk voor dinsdag 1 december 13:00 uur opgegeven te hebben. Op de GEWIS-site is binnenkort de inschrijflijst te vinden om je eten te reserveren.

Zij die zich afmelden kunnen een ander lid machtigen. Let hierbij op het bepaalde in HR artikel 5, in het bijzonder dat machtigingen alleen worden geaccepteerd als zij schriftelijk ondertekend worden ingeleverd of via de website ingediend zijn op de juiste plek.

Ten slotte, als u stukken wil ontvangen van het bestuur, kunt u dit doen door u in te schrijven op onderstaande inschrijflijst.

Start
dinsdag 1 december 2015 om 00:00
Einde
dinsdag 1 december 2015 om 00:00
Locatie
Nader te bepalen
Kosten
Google Calendar

Inschrijflijsten

Neem contact op met the organizing party of het bestuur (cib@gewis.nl) als je vragen of opmerkingen hebt of als je na het verstrijken van de afmeldtermijn niet aanwezig kunt zijn. Veel plezier!

Deze inschrijflijst is open van dinsdag 1 december 2015 om 17:00 tot dinsdag 1 december 2015 om 17:00.