Bestuur 2023/2024

f.l.t.r: Maiko, Lucas, Sven, Lora, Ruben, Jort

Natuurlijk koesteren we nog steeds onze oude besturen.


Lora Šimić (zij/haar) - Voorzitter

Lora Šimić is de Voorzitter van GEWIS. Als Voorzitter is zij eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen de vereniging gebeurt en is daarom ook het eerste aanspreekpunt van de vereniging, waardoor zij het gezicht van de vereniging is. Ze heeft dan ook vaak contact met het afdelingsbestuur en het gebouwbeheer. Gelukkig hoeft ze dit niet allemaal alleen te doen, want ze heeft een heel bestuur met wie ze dit samen moet oppakken. Zij is verantwoordelijk voor de structuur binnen het bestuur en de vereniging. Ze leidt de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) en de Bestuursvergaderingen (BV); een wekelijkse bestuursvergadering waarin de post, begrotingen, commissies, broederschappen en het beleid worden besproken. Verder woont ze de vergaderingen van de  FSE (nichtjesverenigingen) en het WISO (zusterverenigingen). Tot slot ondersteunt Lora de externe zaken van de vereniging en helpt ze de Commissaris Externe Betrekkingen met zijn taken.

Als je vragen hebt voor Lora, kun je haar een mail sturen.


Sven Mokveld (hij/hem) - Secretaris

Sven Mokveld is de Secretaris van GEWIS. Als Secretaris is hij verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post. Verder zorgt hij ervoor dat de leden op de hoogte blijven van alle activiteiten en recente gebeurtenissen door middel van een nieuwsbrief. Sven is verantwoordelijk voor de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) en de Bestuursvergaderingen (BV). Sven houdt ook het archief bij en verzorgt de ledenadministratie. Tot slot is hij de verantwoordelijke voor de naleving van de privacywetgeving.

Als je vragen hebt voor Sven, kun je hem een mail sturen.

 

Ruben Wolters (hij/hem) - Penningmeester

Ruben Wolters is de Penningmeester van GEWIS. Als Penningmeester is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van het kasboek en de administratie van de financiën. Hij stelt het financiële jaarverslag samen. Hij controleert ook de financiële status binnen commissies. Als je een activiteit voor GEWIS wilt organiseren, kun je een begroting naar Ruben sturen.

Als je vragen hebt voor Ruben, kun je hem een mail sturen.

 

Lucas Muller (hij/hem) - Commissaris Interne Betrekkingen

Lucas Muller is de Commissaris Interne Betrekkingen van GEWIS. Als Commissaris Interne Betrekkingen is hij verantwoordelijk voor de commissies en disputen. Hierdoor zorgt Lucas ervoor dat er het hele jaar door veel leuke activiteiten worden georganiseerd. Mocht je interesse hebben in een commissie of dispuut, dan kun je Lucas altijd mailen. Verder is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van de activiteitenlijst en de posters. Hij houdt de foto's up-to-date op de website (fotoarchief) en onderhoudt 'het Dakterras' (de GEWIS-ruimte). Lucas is voorzitter van de voorzittersvergaderingen (VV), waar alle voorzitters van de commissies en disputen samenkomen om onderwerpen te bespreken die voor hen belangrijk zijn. Op de VV wordt ook het activiteitenbeleid besproken.

Als je vragen hebt voor Lucas, kun je hem een mail sturen.


Jort van Driel (hij/hem) - Commissaris Onderwijs

Jort van Driel is de Commissaris Onderwijs van GEWIS. Als Commissaris Onderwijs is hij verantwoordelijk voor het voorkomen, observeren en mede oplossen van onderwijsgerelateerde problemen. Hij informeert hoe het met de studenten gaat op het gebied van onderwijs. Jort woont vergaderingen bij van de Onderwijscommissie, de Faculteitsraad en andere onderwijsgerelateerde vergaderingen. Hij geeft desgewenst advies aan deze organen. Als je klachten hebt over het onderwijs, kun je Jort mailen. Verder zet Jort samenvattingen en oefenexamens van vakken online. Tot slot is hij verantwoordelijk voor de verkoop van de boeken.

Als je vragen hebt voor Jort, kun je hem een mail sturen.


Maiko Cheng (hij/hem) - Commissaris Externe Betrekkingen

Maiko Cheng is de External Affairs Officer van GEWIS. Als External Affairs Officer is hij verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met bedrijven. Hij coördineert alle carrière-gerelateerde activiteiten die GEWIS organiseert, zoals lunchlezingen en bedrijfsbezoeken, die je hier kunt vinden. Hij zorgt ook voor de vacaturebank, waar bedrijven zich voorstellen en vacatures, stages, traineeships en afstudeeropdrachten online plaatsen. Tot slot is hij voorzitter van C4, een commissie die hem ondersteunt bij het onderhouden van contacten met bedrijven.

Maiko is ook vicevoorzitter en vervangt de voorzitter als zij haar taken niet kan uitvoeren.

Als je vragen hebt voor Maiko, kun je hem een mail sturen.

GEWIS gebruikt functionele cookies om de website te laten functioneren en analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Als u geen analytische cookies wilt, kunt u zich hieronder afmelden.