Statuten & HR

Hier kun je de statuten en het Huishoudelijke Reglement van GEWIS vinden.

In deze reglementen staan alle belangrijke regels en bepalingen voor de vereniging.