Bestuur 2020/2021

v.l.n.r. Jealy, Wouter, Max, Irne, Roy en Koen

Het 39e bestuur is als volgt geïnstalleerd:

Natuurlijk koesteren wij onze oude besturen nog.


Irne Verwijst - Voorzitter

Irne Verwijst is de voorzitter van GEWIS. Dit houdt in dat zij als voorzitter de eindverantwoordelijke is voor wat er binnen de vereniging gebeurt en daarom ook het aanspreekpunt van de vereniging, wat haar het gezicht van de vereniging maakt. Hierdoor komt ze ook vaak in contact met het faculteitsbestuur en het gebouwbeheer. Gelukkig hoeft ze dit niet alleen te doen en heeft ze een heel bestuur met wie ze het samen moet oppakken. Ze is verantwoordelijk voor de structuur binnen het bestuur en de vereniging. Ze leidt de Algemene Vergaderingen (AV) en de Bestuursvergaderingen (BV); een wekelijkse vergadering van het bestuur waar de post, begrotingen, commissies, disputen en het beleid besproken worden. Verder woont ze de vergadering van de FSE (nichtjes) en het WISO (zusjes) bij.

Als je vragen hebt, kan je Irne bereiken door haar te mailen.


Max Opperman - Secretaris

Max Opperman is de secretaris van GEWIS. Als secretaris is Max verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post. Verder zorgt hij ervoor dat de leden op de hoogte blijven van alle activiteiten en recentelijke gebeurtenissen, door middel van de nieuwsbrief. Max is verantwoordelijk voor de notulen van de Algemene Vergadering (AV) en Bestuursvergaderingen (BV). Max houdt ook het archief bij en verzorgt de ledenadministratie. Als laatste is hij de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de AVG.

Als je vragen hebt, kan je Max bereiken door hem te mailen.


Roy Kakkenberg - Penningmeester

Roy Kakkenberg is de penningmeester van GEWIS. Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van het kasboek en het beheer van de financiën. Hij stelt het financiële jaarverslag samen. Hij controleert ook de financiële gang van zaken binnen commissies. Als je graag een activiteit voor GEWIS wilt organiseren, kun je je begroting naar Roy sturen.

Als je vragen hebt, kan je Roy bereiken door hem te mailen.


Wouter van der Heijden - Commissaris Interne Betrekkingen

Wouter van der Heijden is de Commissaris Interne Betrekkingen van GEWIS. Wouter is, als Commissaris Interne Betrekkingen, verantwoordelijk voor de commissies en disputen. Wouter zorgt er op deze manier voor dat er veel leuke activiteiten worden georganiseerd. Indien je interesse hebt in een commissie of dispuut, kan je Wouter altijd mailen. Verder is hij verantwoordelijk voor het verzorgen van de activiteitenlijst en de posters. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop van de boeken. Hij houdt de foto's op de website (fotoarchief) bij en onderhoudt 'het Dakterras' (de GEWIS-ruimte). Wouter zit de voorzittersvergadering (VV) voor. Op deze vergadering komen alle voorzitters van de commissies en disputen samen, dan hebben commissies en disputen de kans om elkaar vragen te stellen. Het beleid omtrent activiteiten wordt ook op de VV besproken.

Als je vragen hebt, kan je Wouter bereiken door hem te mailen.


Koen de Nooij - Commissaris Onderwijs

Koen de Nooij is de Commissaris Onderwijs van GEWIS. Koen is, als Commissaris Onderwijs, verantwoordelijk voor het voorkomen, signaleren en mede-oplossen van problemen in het onderwijs. Hij zal zich informeren over wat er onder de studenten met betrekking tot het onderwijs leeft. Koen woont vergaderingen bij van opleidingscommissies, de faculteitsraad en andere onderwijsgerelateerde overleggen. Wanneer gewenst geeft hij advies aan deze organen. Als je een klacht hebt over het onderwijs, kan je deze aan Koen mailen. Verder zet Koen samenvattingen en voorbeeldtentamens online.
Koen is ook de vice-voorzitter. Koen zal de voorzitter vervangen indien de voorzitter verhinderd is zijn taken uit te voeren.

Als je vragen hebt, kan je Koen bereiken door hem te mailen.


Jealy van den Aker - Commissaris Externe Betrekkingen

Jealy van den Aker is de Commissaris Extere Betrekkingen van GEWIS. Als Commissaris Externe Betrekkingen is Jealy verantwoordelijk voor het verzorgen van de contacten met bedrijven. Ze coördineert alle carrière-activiteiten die GEWIS organiseert zoals lunchlezingen en bedrijvenbezoeken, deze kan je hier vinden. Ze verzorgt ook de vacaturebank, waar bedrijven zichzelf voorstellen en vacatures, stages, traineeships en afstudeerprojecten online zetten. Als laatste is ze de voorzitter van C4, een commissie die haar ondersteunt in contacten onderhouden met bedrijven.

Als je vragen hebt, kan je Jealy bereiken door haar te mailen.