Bestuur 2021/2022

v.l.n.r. Sanne, Leon, Noa, Anne, Rink, Eline en Gijs

Het 40e bestuur is als volgt geïnstalleerd:

Natuurlijk koesteren wij onze oude besturen nog.


Sanne de Wit - Voorzitter

Sanne de Wit is de voorzitter van GEWIS. Dit houdt in dat zij als voorzitter de eindverantwoordelijke is voor wat er binnen de vereniging gebeurt en daarom ook het aanspreekpunt van de vereniging, wat haar het gezicht van de vereniging maakt. Hierdoor komt ze ook vaak in contact met het faculteitsbestuur en het gebouwbeheer. Gelukkig hoeft ze dit niet alleen te doen en heeft ze een heel bestuur met wie ze het samen moet oppakken. Ze is verantwoordelijk voor de structuur binnen het bestuur en de vereniging. Ze leidt de Algemene Vergaderingen (AV) en de Bestuursvergaderingen (BV); een wekelijkse vergadering van het bestuur waar de post, begrotingen, commissies, disputen en het beleid besproken worden. Verder woont ze de vergadering van de FSE (nichtjes) en het WISO (zusjes) bij.

‚Äč

Als je vragen hebt, kan je Sanne bereiken door haar te mailen.


 

Noa Bliek - Secretaris

Noa Bliek is de secretaris van GEWIS. Als secretaris is Noa verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post. Verder zorgt zij ervoor dat de leden op de hoogte blijven van alle activiteiten en recentelijke gebeurtenissen, door middel van de nieuwsbrief. Noa is verantwoordelijk voor de notulen van de Algemene Vergadering (AV) en Bestuursvergaderingen (BV). Noa houdt ook het archief bij en verzorgt de ledenadministratie. Als laatste is zij de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de AVG.

Als je vragen hebt, kan je Noa bereiken door haar te mailen.


Gijs de Man - Penningmeester

Gijs de Man is de penningmeester van GEWIS. Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van het kasboek en het beheer van de financiën. Hij stelt het financiële jaarverslag samen. Hij controleert ook de financiële gang van zaken binnen commissies. Als je graag een activiteit voor GEWIS wilt organiseren, kun je je begroting naar Gijs sturen.

Als je vragen hebt, kan je Gijs bereiken door hem te mailen.


 

Leon Vreling - Commissaris Interne Betrekkingen

Leon Vreling is de Commissaris Interne Betrekkingen van GEWIS. Leon is, als Commissaris Interne Betrekkingen, verantwoordelijk voor de commissies en disputen. Leon zorgt er op deze manier voor dat er veel leuke activiteiten worden georganiseerd. Indien je interesse hebt in een commissie of dispuut, kan je Leon altijd mailen. Verder is hij verantwoordelijk voor het verzorgen van de activiteitenlijst en de posters. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop van de boeken. Hij houdt de foto's op de website (fotoarchief) bij en onderhoudt 'het Dakterras' (de GEWIS-ruimte). Leon zit de voorzittersvergadering (VV) voor. Op deze vergadering komen alle voorzitters van de commissies en disputen samen, dan hebben commissies en disputen de kans om elkaar vragen te stellen. Het beleid omtrent activiteiten wordt ook op de VV besproken.

Als je vragen hebt, kan je Leon bereiken door hem te mailen.


Eline Bouwmeesters - Commissaris Extere Betrekkingen

Eline Bouwmeesters is de Commissaris Extere Betrekkingen van GEWIS. Als Commissaris Externe Betrekkingen is Eline verantwoordelijk voor het verzorgen van de contacten met bedrijven. Ze coördineert alle carrière-activiteiten die GEWIS organiseert zoals lunchlezingen en bedrijvenbezoeken, deze kan je hier vinden. Ze verzorgt ook de vacaturebank, waar bedrijven zichzelf voorstellen en vacatures, stages, traineeships en afstudeerprojecten online zetten. Als laatste is ze de voorzitter van C4, een commissie die haar ondersteunt in contacten onderhouden met bedrijven.

Eline is ook de vice-voorzitter. Eline zal de voorzitter vervangen indien de voorzitter verhinderd is diens taken uit te voeren. Als je vragen hebt, kan je Eline bereiken door haar te mailen.


 

Anne van den Elzen - Commissaris Onderwijs

Anne van den Elzen is de Commissaris Onderwijs van GEWIS. Anne is, als Commissaris Onderwijs, verantwoordelijk voor het voorkomen, signaleren en mede-oplossen van problemen in het onderwijs. Zij zal zich informeren over wat er onder de studenten met betrekking tot het onderwijs leeft. Anne woont vergaderingen bij van opleidingscommissies, de faculteitsraad en andere onderwijsgerelateerde overleggen. Wanneer gewenst geeft zij advies aan deze organen. Als je een klacht hebt over het onderwijs, kan je deze aan Anne mailen. Verder zet Anne samenvattingen en voorbeeldtentamens online.


Als je vragen hebt, kan je Anne bereiken door haar te mailen.


Rink Pieters - Commissaris Kennisbeheer

Meestal heeft GEWIS een zevende bestuurder met een speciale functie. Dit jaar is Rink Pieters de commissaris kennisbeheer (Information Officer) van GEWIS. In deze functie zorgt hij ervoor dat alles dat jij wilt weten over GEWIS toegankelijk en te vinden is. Rink helpt je graag met al je kennisbeheer-vraagstukken. Vanuit zijn taak heeft hij contact met de verschillende organen van GEWIS en individuele leden om te zorgen dat alles goed is opgeslagen en bewaard wordt voor toekomstige generaties.

Als je vragen hebt, kan je Rink bereiken door hem te mailen.