Bestuur 2018/2019

v.l.n.r. Illona, Lisan, Sjoerd, Niels, Ava, Ilse en Thomas

Het 37e bestuur is als volgt geïnstalleerd:

Natuurlijk koesteren wij onze oude besturen nog.


Illona Hoenderop - Voorzitter

Illona Hoenderop is de voorzitter van GEWIS. Dit houdt in dat zij als voorzitter de eindverantwoordelijke is voor wat er binnen de vereniging gebeurt en daarom ook het aanspreekpunt van de vereniging, wat haar het gezicht van de vereniging maakt. Hierdoor komt ze ook vaak in contact met het faculteitsbestuur en het gebouwbeheer. Gelukkig hoeft ze dit niet alleen te doen en heeft ze een heel bestuur met wie ze het samen moet oppakken. Ze is verantwoordelijk voor de structuur binnen het bestuur en de vereniging. Ze leidt de Algemene Vergaderingen (AV) en de Bestuursvergaderingen (BV); een wekelijkse vergadering van het bestuur waar de post, begrotingen, commissies, disputen en het beleid besproken worden. Verder woont ze de vergadering van de FSE (nichtjes) en het WISO (zusjes) bij.

Als je vragen hebt, kan je Illona bereiken door haar te mailen.


Lisan Wolters - Secretaris

Lisan Wolters is de secretaris van GEWIS. Als secretaris is Lisan verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post. Verder zorgt ze ervoor dat de leden op de hoogte blijven van alle activiteiten en recentelijke gebeurtenissen, door middel van de nieuwsbrief. Lisan is verantwoordelijk voor de notulen van de Algemene Vergadering (AV) en Bestuursvergaderingen (BV). Lisan houdt ook het archief bij en verzorgt de ledenadministratie. Als laatste is ze de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de AVG.

Als je vragen hebt, kan je Lisan bereiken door haar te mailen.


Niels Verheyden - Penningmeester

Niels Verheyden is de penningmeester van GEWIS. Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van het kasboek en het beheer van de financiën. Hij stelt het financiële jaarverslag samen. Hij controleert ook de financiële gang van zaken binnen commissies. Als je graag een activiteit voor GEWIS wilt organiseren, kun je je begroting naar Niels sturen.

Als je vragen hebt, kan je Niels bereiken door hem te mailen.


Sjoerd van Heesbeen - Commissaris Interne Betrekkingen

Sjoerd van Heesbeen is de Commissaris Interne Betrekkingen van GEWIS. Sjoerd is, als Commissaris Interne Betrekkingen, verantwoordelijk voor de commissies en disputen. Sjoerd zorgt er op deze manier voor dat er veel leuke activiteiten worden georganiseerd. Indien je interesse hebt in een commissie of dispuut, kan je Sjoerd altijd mailen. Verder is hij verantwoordelijk voor het verzorgen van de activiteitenlijst en de posters. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop van de boeken. Hij houdt de foto's op de website (fotoarchief) bij en onderhoudt 'het Dakterras' (de GEWIS-ruimte). Sjoerd zit de voorzittersvergadering (VV) voor. Op deze vergadering komen alle voorzitters van de commissies en disputen samen, dan hebben commissies en disputen de kans om elkaar vragen te stellen. Het beleid omtrent activiteiten wordt ook op de VV besproken.

Als je vragen hebt, kan je Sjoerd bereiken door hem te mailen.


Thomas Wiepking - Commissaris Onderwijs

Thomas Wiepking is de Commissaris Onderwijs van GEWIS. Thomas is, als Commissaris Onderwijs, verantwoordelijk voor het voorkomen, signaleren en mede-oplossen van problemen in het onderwijs. Hij zal zich informeren over wat er onder de studenten met betrekking tot het onderwijs leeft. Thomas woont vergaderingen bij van opleidingscommissies, de faculteitsraad en andere onderwijsgerelateerde overleggen. Wanneer gewenst geeft hij advies aan deze organen. Als je een klacht hebt over het onderwijs, kan je deze aan Thomas mailen. Verder zet Thomas samenvattingen en voorbeeldtentamens online.
Thomas is ook de vice-voorzitter. Thomas zal de voorzitter vervangen indien de voorzitter verhinderd is zijn taken uit te voeren.

Als je vragen hebt, kan je Thomas bereiken door hem te mailen.


Ilse Fölker - Commissaris Externe Betrekkingen

Ilse Fölker is de Commissaris Extere Betrekkingen van GEWIS. Als Commissaris Externe Betrekkingen is Ilse Fölker verantwoordelijk voor het verzorgen van de contacten met bedrijven. Ze coördineert alle carrière-activiteiten die GEWIS organiseert zoals lunchlezingen en bedrijvenbezoeken, deze kan je hier vinden. Ze verzorgt ook de vacaturebank, waar bedrijven zichzelf voorstellen en vacatures, stages, traineeships en afstudeerprojecten online zetten. Als laatste is ze de voorzitter van C4, een commissie die haar ondersteunt in contacten onderhouden met bedrijven.

Als je vragen hebt, kan je Ilse bereiken door haar te mailen.


Ava Swevels - Brand Manager

Ava Swevels is de Brand Manager van GEWIS. Naast dat Ava haar andere bestuursgenoten ondersteunt, is Ava verantwoordelijk voor de `Brand' van GEWIS. Ava onderzoekt hoe GEWIS beter op de kaart gezet kan worden zodat studenten en docenten een duidelijk beeld hebben van wat GEWIS is en doet. Verder houdt ze zich ook bezig met hoe GEWIS zichzelf beter kan promoten. Als je ideeën hebt over wat de 'Brand' zou moeten zijn, kan je Ava mailen.

Als je vragen hebt, kan je Ava bereiken door haar te mailen.