Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) representeert de gehele vereniging en is het machtigste orgaan van de vereniging. Alle leden mogen deze vergadering bijwonen en besluiten worden democratisch genomen. Hier worden zaken besloten als het kiezen van een nieuw bestuur, het doen van onbegrote uitgaven en het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement.

De eerstvolgende Algemene Vergadering

De volgende Algemene Vergadering is op een nader te bepalen moment.