Systeemarchitectuur voor slimme infrastructuur bij Witteveen+Bos

IAM MCS ES DSAI

Contact

dr.ir. H. (Harmen) Droogendijk

06 53 35 62 34

Website bezoeken

Beschrijving

In Nederland zijn er diverse 'droge' verkeerscentrales van waaruit tunnels en systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) worden bediend ten behoeve van het wegverkeer alsook de nodige 'natte' verkeerscentrales voor het op afstand bedienen van beweegbare bruggen en sluizen ten behoeven van de scheepvaart. Hiertoe zijn de bijhorende installaties en systemen met elkaar verboden via netwerken, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende systeemarchitecturen, netwerkprotocollen en bedienfilosofie├źn.

Om de dienstverlening binnen de Nederlandse infrastructuur verder te verbeteren en het onderhoud in de toekomst uit te kunnen voeren middels 'predictive maintenance' vraagt de huidige opzet van de netwerksystemen en periferie om een uitbreiding met bijvoorbeeld de inpassing van Internet of Things. Hierbij is echter nog niet duidelijk wat hiervan de implicaties zijn ten aanzien van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en onderhoudbaarheid van het systeem. Vooral ten aanzien van veiligheid qua besturingstechniek alsook cyber security is het op orde hebben van de veiligheid en beveiliging een vereiste. Een complicerende factor in deze laatste is dat door het land verschillende systemen en architecturen worden toegepast, waarbij deze onderling niet zonder meer compatibel zijn.


Vragen die hierbij onder meer een rol spelen zijn:

  • welke technische kaders, architecturen en aanpassingen zijn benodigd om van infrasystemen tot 'slimme' en veilige infrasystemen te komen;
  • hoe ziet de huidige systeemarchitectuur van Nederlandse centrales en verbonden objecten eruit;
  • op welke wijze is de veiligheid en beveiliging van objecten (tunnels, bruggen, sluizen, etc.) vormgegeven;
  • van welke architecturen en protocollen maken (reeds beproefde) 'slimme' toepassingen gebruik;
  • welke aanpassingen zijn er nodig om 'slimme' toepassingen (bv. Internet of Things, big data, predictive maintenance) mogelijk te maken, gelet op onder meer netwerkprotocollen en systeemarchitectuur;
  • Is er sprake van trade-offs tussen veiligheid en 'slimheid' en zo ja, hoe zien deze eruit?


Wij stellen voor om samen met jou de opdracht nader vorm te geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. Deze opdracht zal betrekking hebben op projecten waar Witteveen+Bos recentelijk aan heeft gewerkt c.q. gaat werken.

S.v. GEWIS maakt gebruik van cookies op deze website, deze zijn nodig om de website te laten functioneren. Daarnaast kunnen wij informatie verzamelen over hoe je onze website gebruikt om je ervaring te verbeteren. Als je niet wilt dat je gedrag wordt bijgehouden, kan je je hieronder afmelden.

Privacybeleid