Programmeren en simuleren van het IAWQ Activated Sludge Model (ASM) in Python bij Witteveen+Bos

Beschrijving

Het Activated Sludge Model (ASM) is een niet-lineair dynamisch model dat de biologische reacties in een rioolwater-zuiveringsinstallatie (rwzi) representeert. Deze is ontwikkelde door het International Association on Water Quality (IAWQ), nu bekend als het International Water Association (IWA). Er zijn door de jaren heen een aantal versies van het ASM verschenen. Het ASM bevat toestandsvariabelen, dynamische processen en parameters om de biologische reacties te representeren. Deze modellen worden al toegepast in een aantal softwarepakketten (o.a. BioWin, STOAT en Modelica).

Wat wij vragen
Wij stellen voor om samen met de student(engroep) de projectopdracht nader vorm te geven, waarbij de input en visie van de student(en) hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. Hierbij denken wij aan studenten die een opleiding HBO Informatica / Computer Science (of soortgelijke opleiding) volgen en die affiniteit met Wiskunde hebben

Wat wij bieden
Wij willen een (groep) student(en) de mogelijkheid bieden om te onderzoeken hoe het ASM dusdanig te programme-ren in Python dat er simulaties en berekeningen mee gemaakt kunnen worden. Doel van de opdracht is om het ASM toe te passen in een rwzi. Witteveen+Bos zorgt voor begeleiding en specialisten om de student(en) in te voeren in de materie en kan contacten leggen bij afvalwaterbeheerders. De opdracht omvat naast de techniek ook aspecten zoals de informatievoorziening en de organisatie (taken, kennis, e.d.). Via onze interne en externe contacten kun je nadere informatie ontrekken via interviews of brainstormsessies.