Optimaliseren conventionele regelaars van een RWZI bij Witteveen+Bos

Beschrijving

Door de meet- en regeltechniek van biologische rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) te verbeteren, kan energie worden bespaard en kan het zuiveringsrendement worden verbeterd. Aangezien gemiddeld 60 % van de energie wordt verbruikt door het beluchtingsproces, ligt het voor de hand dit proces te optimaliseren. Doordat het proces na optimalisatie geleidelijker verloopt, is de slijtage van de machines ook minder.
Het is gebruikelijk om de beluchting te regelen met lineaire regelaars. Dit levert echter een suboptimale situatie op omdat het proces een sterk niet-lineair karakter heeft. Het proces is onder andere afhankelijk van het influent enerzijds en seizoensinvloeden anderzijds. Om energie te kunnen besparen, moeten de prestaties van de conventionele regelingen worden verbeterd.

Wat wij vragen
Wij stellen voor om samen met de student de projectopdracht nader vorm te geven, waarbij de input en visie van de student(en) hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. Hierbij denken wij aan studenten die een hbo- of wo-opleiding meet- en regeltechniek of wiskunde volgen (of soortgelijke opleiding).

Wat wij bieden
Het doel van de opdracht is het verbeteren van de huidige regelaars. Hierbij kan worden gedacht aan het verbeteren van het huidige concept of het ontwikkelen van een geheel nieuw concept. Hierbij kunnen bijvoorbeeld niet-lineaire technieken of statistische technieken worden ingezet. Bij deze opdracht zal ook een waterschap of een gemeente worden betrokken om de praktische invulling te realiseren.