Contact

Marc Habbema

Science Park 402
1098 XH, Amsterdam
Netherlands

hr@sowiso.com

Website bezoeken

Beschrijving

Er worden veel vakken gegeven aan universiteiten die geen wiskunde graad zijn. Echter vereisen deze vakken vaak wel een bepaald basisniveau wiskunde. Voorbeelden hiervan zijn: biologie, bouwkunde, scheikunde, economie en zelfs verpleegkunde. Deze vakken zijn vaak in de vorm van verplichte wiskunde cursussen, het afronden van deze cursussen is noodzakelijk om een diploma te behalen. Dit is voor veel studenten een struikelblok geworden. Veel studenten die namelijk ingenieurs, verpleegkundigen of mariene biologen willen worden, kunnen uiteindelijk niet slagen omdat ze niet hun verplichte inleidende wiskundecursus afronden.

SOWISO vult deze kloof in een duidelijke en functionele manier. Een digitaal leerplatform dat gerandomiseerde wiskundevragen gebruikt en zo studenten de mogelijkheid biedt om (oneindig) te leren door te oefenen. De vragen zijn open, dus geen multiple choice. Van studenten wordt verwacht dat ze door de vragen heen werken. Studenten krijgen hints en feedback gebaseerd op hun antwoord poging, wiskundige equivalentie wordt altijd herkent.

SOWISO kan worden gebruikt door studenten als een huiswerk tool of om op te oefenen. Daarnaast kan het ook worden gebruikt als een volledig curriculum voor docenten om te volgen. Docenten kunnen een vooraf bepaald curriculum van Bolster Academy gebruiken, vergelijkbaar met een digitaal, interactief leerboek. Ook hebben docenten de mogelijkheid om het programma aan te passen, de volgorde te wijzigen, extra secties toe te voegen of andere te benadrukken.

In tegenstelling tot andere EdTech-bedrijven die proberen een breed scala aan onderwijsmogelijkheden aan te pakken, concentreert SOWISO zich op een zeer specifiek segment van de markt. In deze focus ligt onze kracht.