IT-Ethiek bij Rijks I Stage

Beschrijving

Waar is deze stageopdracht?
De directie Informatiesamenleving en Overheid (I&O) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de visie op de i-Overheid: hoe gaat de overheid om met digitalisering?

Waar kun je mee aan de slag?
Momenteel zijn er diverse beleidsmatige vraagstukken/ thema’s waar een student mee aan de slag zou kunnen: Hoe verhoudt nieuwe technologie zoals AI zich tot publieke waarden en mensenrechten? Welke ethische overwegingen spelen mee? Hoe kunnen overheidsinstanties en burgers comfort en vertrouwen bieden bij de toepassing van nieuwe tech-ontwikkelingen zoals algoritmen?

Wie zoeken we? Wij willen graag in gesprek met WO-studenten die hun onderzoeksstage op het raakvlak van nieuwe technologieën (zoals AI/ algoritmen) en publieke waarden/ mensenrechten/ ethiek willen uitvoeren. Er liggen nog geen kant-en-klare opdrachten, maar we staan open voor goede suggesties!

Is deze stage niet helemaal wat je zoekt? Kijk hier voor ons volledige stage overzicht of stuur ons een mailtje!