Internship Data Science bij NetMatch

Beschrijving

De opdracht Data science en big data worden meer en meer ingezet in diverse sectoren, waaronder ook in de reisindustrie. In deze opdracht ga jij onderzoek doen naar de prijsverlagingen die één van onze klanten doorvoert. Deze reisorganisatie verlaagt de prijzen van zijn vakantieaanbod als de vraag achterblijft, maar het bedrag van de prijsverlaging wordt momenteel bepaald door het gevoel van de beslissingsnemer. Het is jouw taak om een model te ontwikkelen dat de beslissingsnemer stuurt voor wat betreft de hoogte van de prijsverlaging, op basis van de beschikbare gegevens in het data warehouse en eventueel andere externe gegevens. Als resultaat van deze onderzoeksopdracht verwachten wij ten eerste een voorspellingsmodel voor de klant met daarbij antwoorden op vragen zoals:

  • Welke factoren zijn significant van invloed op de vraag?
  • Welke conclusies kunnen getrokken worden over de prijselasticiteit?
  • Kan de beslissingsnemer op basis van kwantitatieve data gestuurd worden in zijn beslissing over de prijswijziging?

Ten tweede verwachten wij een ontwikkeld prototype van het ontworpen model, waarmee je laat zien dat het voorspellingsmodel in de praktijk gebruikt kan worden door de beslissingnemer.

De inhoud van de opdracht kan aangepast worden aan de vereisten vanuit jouw opleiding.

Meer info? Bekijk de gehele stage hiernaast!