Young Talent Data Analist bij Achmea

Beschrijving

Wil jij pionieren en aan de slag met innovatieve technieken, zoals beeldanalyses en datamining?

De functie
Jij optimaliseert de klantbediening van Achmea door te onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn met data analyse als middel. Het betreft niet alleen de data analyse, maar het hele traject van verbeteridee via data verzamelen, data analyse en een advies richting de belanghebbende om verbetering te herkennen en door te voeren. De analyses zijn regelmatig complex en vragen geavanceerde analyse technieken zoals tekstmining, process mining, tijdreeksanalyses, etc. Als data analist kan je zelfstandig op zoek gaan naar patronen die passen op vraagstukken waarvan de business zelf nog niet had vastgesteld dat er kansen of risico’s zijn waar dit patroon op wijst. Patronen en afwijkingen kunnen door het inzetten van een stuk software met regelmaat door de business getoetst worden om het effect van maatregelen te zien. Deze software moet zo gemaakt zijn dat de herbruikbaarheid optimaal is voor soortgelijke vraagstukken met andere data als input. Je zoekt doorlopende afstemming met de doelgroep en collega’s die werkzaam zijn in het zelfde gebied (analytics). In dit vakgebied ben je regelmatig een pionier en daarmee kennisdrager. Deze kennis dragen we samen actief uit in de vorm van het geven van training en advies aan collega’s.