Meewerk- of afstudeerstage Wiskunde bij Achmea

Beschrijving

We zoeken analytische (=gesloten) functies voor het beschrijven van numerieke uitkomsten uit een Monte Carlo simulatie. De simulatie betreft het genereren van zogenaamde benodigde rendementen om uitgaande van een gegeven kapitaal (=pensioenvermogen) een uitkeringenprofiel te kunnen voldoen waarbij de jaarlijkse rendementen stochastisch zijn. Vervolgens willen we de gevonden uitkomsten met relevante analytische functies beschrijven zodat de uitkomsten toepasbaar worden binnen de pensioenfondsen context ‘kosten – ambitie – zekerheid’.

Innovatie!
Het werk vindt plaats in het kader van een innovatief stuk werk om te komen tot een betere en snellere manier om te sturen binnen de bekende pensioendriehoek ‘kosten – ambitie – zekerheid’. Wanneer we er in slagen de voornoemde gesloten formules te vinden, dan kan een prognosestudie voor een pensioenfonds (zoals een ALM studie) veel compacter uitgevoerd gaan worden. Tevens zijn er dan grote stappen gezet op het gebied van het transparanter maken van hoe er binnen een pensioenfonds gestuurd dient te worden.

Afhankelijk van hoe snel het voornoemde probleem wordt opgelost, is er ook ruimte de gevonden oplossing verder in te bouwen in zo’n innovatieve ALM context. Daartoe zal de stagiair op de hoogte gebracht worden van de unieke inzichten die er zijn binnen de afdeling Actuarieel Advies & ALM van Syntrus Achmea. We willen een product realiseren uitgaande van de Python programmeertaal.

Wil je direct solliciteren? Klik hier!