Afstudeerstage cash flow analyse als stress test instrument bij De Nederlandsche Bank

Beschrijving

Afstudeerstage cash flow analyse als stress test instrument

Sinds 2015 wordt door EIOPA (de Europese toezichthouder op verzekeraars en pensioenfondsen) één keer in de twee jaar een stress test uitgevoerd op de Europese pensioenfondsensector (rapport 2017). Door te kijken naar de impact van een stress scenario ten opzichte van een basis scenario wordt bijvoorbeeld de weerbaarheid van de Europese pensioensector beoordeeld. EIOPA heeft daarvoor een instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op het doorrekenen van het effect op de balans van de pensioenfondsen.

Om één tussen alle deelnemende landen vergelijkbare balans te krijgen, spelen op nationaal niveau echter allerlei waarderingsverschillen een lastige rol. Daarnaast geeft een balans slechts een beeld van de positie van de activa en passiva op één moment, terwijl voor bijvoorbeeld het moeten toepassen van kortingen op de pensioenen in een stress scenario ook de spreiding daarvan over de toekomstige jaren relevant is voor een analyse van de stressimpact. Vandaar dat een cash flow analyse een toegevoegde waarde heeft.

Stage

Een cash flow analyse bekijkt hoe de ingaande en uitgaande kasstromen van een pensioenfonds zich ontwikkelen in een toekomstscenario. De uitgangspunten waaraan zo’n analyse voor pensioenfondsen zou moeten voldoen, worden momenteel uitgewerkt. Bij mogelijke onderliggende onderzoeksvragen kan gedacht worden aan: Hoe zouden de cash flows geanalyseerd moeten worden? Op welke wijze is ervoor te zorgen dat resultaten tussen landen met verschillende toezichtkaders vergelijkbaar zijn? Wat is de rol van de horizon waarover de cash flows bekeken zouden moeten worden en hoe wordt de financiële positie aan het eind van die horizon dan meegewogen? Hoe ziet een stochastische benadering van een cash flow analyse eruit? Dit zijn voorbeelden van vragen die spelen rond de verdere ontwikkeling van de cash flow analyse als stress test instrument voor pensioenfondsen. DNB maakt zich sterk voor een effectieve cash flow analyse voor EIOPA en wil het onderzoek daarbij gebruiken.

Bovenstaand onderzoeksonderwerp vormt het uitgangspunt bij de afstudeerstage die wij aanbieden. De uiteindelijke onderzoeksvraag (vragen) zullen in overleg nader worden bepaald.

Wie zoeken wij?

Je bent in staat complexe materie te doorgronden en te vertalen in heldere en overtuigende analyses en beleidsaanbevelingen. Je beschikt over goede conceptuele en analytische vaardigheden.

  • Je volgt een master in actuariaat of econometrie of andere kwantitatief georiënteerde studie.
  • Je hebt affiniteit met kwantitatieve modellen.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je bent leergiering, houdt van aanpakken en van teamwork.

Bijzonderheden

Je bent beschikbaar voor een stage van 3 tot 6 maanden (de exacte stageperiode is in overleg en afhankelijk van het aantal dagen per week dat je beschikbaar bent). Je werkt daarbij 3 tot 5 dagen per week. Een stage- en reiskostenvergoeding is beschikbaar. Tevens beschik je tijdens je stage over een laptop.

Stageverzoek indienen

Als stageverzoek ontvangen wij graag een compleet CV en een motivatiebrief via onze website: https://www.dnb.nl/werken-bij/stages/dnb379741.jsp